homelogopicture1pictur2

W ramach działalności diagnostycznej wykonujemy m.in. wyważanie dynamiczne wirników wentylatorów w łożyskach własnych. Metoda ta pozwala uzyskać dobry stan dynamiczny wentylatora bez konieczności demontażu wirnika i kłopotliwego transportu na wyważarkę stacjonarną .

Wyważanie przeprowadzamy komputerowym sprzętem diagnostycznym KSD_400 firmy Sensor posiadającym certyfikat zgodności z normą ISO-2954. Zakres pomiarowy widma częstotliwości pozwala na ocenę jakości łożysk podczas różnych obciążeń i obrotów wirnika wentylatora. Badania takie optymalizują więc zakres prac remontowych. Podstawą oceny stanu dynamicznego wentylatora jest PN-ISO 10816-1 i na jej tle wyświetlany jest największy wektor amplitudy prędkości drgań. Ocena jakości prac jest wystawiana więc jakby automatycznie. Analiza widma drgań, jego rozkład na składowe za pomocą FFT, pozwalają ocenić również jakość centrowania linii wałów – eliminując niewłaściwą centrówkę przed wyważaniem dynamicznym jako elementu zakłócającego dynamikę. Przedstawione poniżej narzędzie diagnostyczne jest elementem programu naszej firmy. Można go elastycznie dostosować do specyficznych potrzeb Klienta dopisując kolejną aplikację. Niejednokrotnie, numerycznie modelowanie rzeczywistości, pozwala na duże oszczędności czasu i znaczne przyspieszenie remontu maszyny lub wydłużenie okresu między remontami.

 
 
Wszytskie prawa zastrzeżone. Remtur 2007