homelogopicture1pictur2

Diagnostyka turbin parowych prowadzona jest dwutorowo :

• diagnostyka termodynamiczna,
• diagnostyka dynamiczna

Obie się uzupełniają i stanowią nierozerwalną całość. Przykład pokazany poniżej obrazuje na wykresie I-S przebieg rozprężania pary w turbinie akcyjnej, przeciwprężnej. Dane do obliczeń odczytano z AKP zamontowanej na turbinie, moc produkowana spisano z watomierza i jej wartość porównano z mocą obliczoną teoretycznie. Tabela wyników zawiera równocześnie jednostkowe rzeczywiste / teoretyczne zużycie ciepła na produkcje energii elektrycznej oraz strumienie energii pary, wszystkie wyniki w funkcji sprawności wewnętrznej turbiny i sprawności stopnia regulacyjnego. Wielkości te są niezwykle istotne przy częściowym obciążeniu turbiny – zjawisko częste przy turbinach ciepłowniczych.


powiększ kliknij aby powiększyć


 
 
 
 
 
 
 
 
Wszytskie prawa zastrzeżone. Remtur 2007