homelogopicture1pictur2

Głównym celem pomiarów drgań jest określenie stanu dynamicznego turbozespołu i jego ocena na tle PN ISO 10 816 1

Zdefiniujmy może jeszcze pojęcie wektora V_RMS , do którego odnosi się PN. Wektor V_RMS jest wektorem drgań skutecznych i obliczany jest on programowo jako pierwiastek sumy kwadratów pomiarów chwilowych prędkości odniesionych do założonego czasu pomiaru , a inaczej jest to średnia kwadratowa mierzonego przebiegu prędkości. Dlaczego obecnie podstawą PN-ISO-10816-1 jest wektor prędkości, a nie przemieszczenia mierzony w [ µm ] ? Najczęściej mierzone drgania są złożone z kilku drgań harmonicznych o różnych częstościach. Gdyby w takim przypadku przyjąć amplitudę wychylenia za parametr oceny, to wpływ składowych o wysokich częstościach i małych amplitudach wychylenia byłby niedostatecznie uwzględniony w pomierzonej wartości. Ponieważ przy drganiach elementów zawsze występują siły bezwładności proporcjonalne do przyspieszeń , wydawałoby się, że najwłaściwszym parametrem charakteryzującym stan dynamiczny maszyny powinna być amplituda przyspieszenia. Niestety , składowe o niskich częstościach i znacznej amplitudzie wychylenia , ale za to małej amplitudzie przyspieszenia ( pochodzące przeważnie od niewyważenia lub rozosiowania wirników) , nie będą wpływały na mierzoną amplitudę przyspieszenia w stopniu odpowiadającym im szkodliwemu działaniu. Z powyższego wynika ,że najodpowiedniejszym parametrem dla oceny drgań złożonych jest amplituda prędkości, która jest wprost proporcjonalna zarówno do amplitudy wychylenia , jak i do częstości kołowej , a więc w optymalnym stopniu uwzględnia wpływ wszystkich składowych mierzonego przebiegu.

Każde łożysko mierzone jest w trzech płaszczyznach zgodnie z opisem na wykresie wg PN.
Wynik pomiaru, będący podstawą oceny stanu dynamicznego, obrazuje największy moduł wektora prędkości drgań umieszczony na „Charakterystyce dynamicznej wg PN –ISO 10816-1” w punkcie 50[Hz]. Jeżeli wektor ten nie przecina linii zielonej , czyli jest poniżej 2,8[mm/s], oznacza to, że ocena stanu dynamicznego całego turbozespołu jest na ocenę - DOBRY. Zamieszczono również widmo drgań rozłożone za pomocą DFT na składowe wg częstości. Jest to najbardziej obiektywna forma pomiaru , ponieważ ukazuje ona, dzięki analizie widma, główne źródło drgań.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wszytskie prawa zastrzeżone. Remtur 2007